ADWOKAT PIOTR FOJTIK Adwokat z ponad 10 letnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców, w tym pomocy w bieżącej działalności zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Adwokat reprezentował także Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w bieżącej działalności (poziom województwa). Posiada bogate doświadczenie we wsparciu Wojewody oraz Zarządu Województwa w walce z pandemią Corona Virusa SARS Cov 2.

Skontaktuj się

Rakowicka 10b/9, 31-511Kraków

Pon - Pt (9:00 - 17:00) Sobota ZAMKNIĘTE

Zadzwoń: + 48 500 838 828

Zobacz nas

Zawsze Cię wesprzemy, możesz skontaktować się z nami

Jak uzyskać odszkodowanie?

jak odzyskać odszkodowanie

Na początku warto zrozumieć, czym właściwie jest odszkodowanie i kiedy można się o nie ubiegać. Dobrze jest również przyjrzeć się temu, na jaką jego formę można liczyć w różnych sytuacjach oraz jakie poszczególne kroki należy podjąć, aby je otrzymać.

Odszkodowaniem nazywa się świadczenie, które należy się osobie, która doznała danej szkody materialnej. W przypadku zaś krzywdy, którą należy rozumieć jako ujemne następstwa w sferze psychiki związane na przykład z wypadkiem, dochodzić można zadośćuczynienia (pieniężnej rekompensaty ów krzywdy). Oba świadczenia wypłaca podmiot, który jest odpowiedzialny za jej wyrządzenie. Proces jego otrzymania jest jednak dość skomplikowany, dlatego najlepiej jest w takim przypadku skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać odszkodowanie, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem oraz kontaktu z naszą znajdującą się w Krakowie Kancelarią!

Czym jest szkoda lub krzywda?

Szkodą nazywamy uszczerbek w majątku, który osoba poszkodowana ponosi wbrew własnej woli. Jest to dość ogólna definicja, jednakże pozwala określić, co musi mieć miejsce, by można było ubiegać się o jakąś formę odszkodowania. By dowiedzieć się jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie w przypadku szkody poniesionej w Krakowie, warto wiedzieć, że możemy podzielić je na:
 1. Szkody na osobie, którym z kolei podlegają:
  1. szkody majątkowe, czyli uszczerbki w majątku materialnym wynikające z niezdolności do pracy i wymagające poniesienia dodatkowych kosztów, na przykład w związku z leczeniem
  2. szkody niemajątkowe (krzywda), czyli uszczerbki na zdrowiu psychicznym osoby poszkodowanej, które nie przybierają formy fizycznej
 2. Szkody na mieniu, które podzielić można na:
  1. rzeczywiste straty poniesione na majątku, czyli rzeczach posiadanych przez poszkodowanego
  2. utracone korzyści, czyli spodziewane lub przewidywane korzyści, jakie dana osoba mogłaby osiągnąć, gdyby nie wyrządzona szkoda
W zależności od rodzaju szkody i konkretnych okoliczności jej powstania zmieniać się może wysokość oraz rodzaj odszkodowania, o jakie może się ubiegać konkretny Klient.

Postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela

Postępowanie likwidacyjne to proces, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe wykonuje serię czynności mających na celu ustalenie przyczyn i odpowiedzialności za tytułową szkodę. Jest ono przeprowadzane w przypadku, gdy sprawca był ubezpieczony, ponieważ to właśnie firma tym się zajmująca będzie miała obowiązek wyjaśnienia sytuacji oraz wypłacenia odpowiedniego świadczenia.

Przeprowadzane w ten sposób postępowanie ma na celu sprostowanie kilku najważniejszych rzeczy, w tym odpowiedzenie na takie pytania jak:

 • Jakie były okoliczności wypadku, jego przyczyny oraz konsekwencje?
 • Jak duża jest szkoda i jakiej wysokości odszkodowanie powinno zostać wypłacone?
 • Czy istnieje i jak duża jest odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń?
 • Czy za szkodę były odpowiedzialne osoby trzecie?

Niezwykle ważne jest jednak, aby pamiętać o tym, że aby uzyskać rekompensatę, szkodę musi zgłosić sam poszkodowany!

Kim jest likwidator szkód?

Likwidatorem szkód nazywana jest osoba upoważniona przez dane towarzystwo ubezpieczeń do przeanalizowania danej sprawy i zajmująca się likwidacją zgłoszonej szkody, która objęta jest polisą ubezpieczeniową. Osoba ta odgrywa więc bardzo dużą rolę w procesie postępowania likwidacyjnego prowadzonego w Krakowie, a także ma znaczący wpływ na to, jak poszkodowany będzie mógł uzyskać odszkodowanie. Forma odszkodowania, o jakie można się ubiegać, zależna jest głównie od samego poszkodowanego i to właśnie on może zdecydować się na rekompensatę finansową lub też przywrócenie do stanu sprzed wyrządzenia szkody. Wiele zależy od jego własnych żądań czy potrzeb, ale także od możliwości, jakie daje konkretna poniesiona szkoda lub krzywda. Niezwykle istotny jest jednak fakt, że odszkodowanie musi być adekwatne do wielkości uszczerbku i nie może przekroczyć wartości wyrządzonej szkody lub krzywdy. Istnieją jednakże sytuacje, kiedy rekompensata jest w rzeczywistości niższa od oczekiwanej wartości. Może to wynikać między innymi z takich czynników jak:
 • przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody,
 • sytuacji materialnej jego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę lub krzywdę,
 • umów oraz ustaw.

Jaki jest cel i istniejące możliwości?

Odszkodowanie ma na celu pokrycie straty poniesionej przez poszkodowanego oraz utraconych korzyści, jakie osoba, której wyrządzono szkodę, mogłaby uzyskać, gdyby dana sytuacja nie miała miejsca i nie przyniosła negatywnych konsekwencji. Podstawy do wypłaty odszkodowań (kontraktowe lub deliktowe) są dość zróżnicowane. Zaczynając od tych oczywistych jak odszkodowanie z OC, Autocasco lub odszkodowanie z ubezpieczenia na życie, a kończąc nawet na odszkodowaniach od banku czy Skarbu Państwa, istnieje bardzo wiele możliwości na to, jak uzyskać odszkodowanie w przypadku szkód lub krzywd poniesionych na terenie Krakowa. Kancelaria Prawna Fojtik specjalizuje się przede wszystkim w likwidacji szkód u ubezpieczycieli i udzieleniu naszym Klientom pomocy w uzyskaniu odszkodowania za wyrządzone szkody lub krzywdy. Jeżeli chcesz mieć gwarancję należycie wykonanego zgłoszenia i zwiększyć swoje szanse na otrzymanie należnej i odpowiednio wysokiej rekompensaty, oferujemy kompleksową pomoc już od momentu zgłoszenia, aż po samo uzyskanie właściwej sumy pieniędzy. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, nie czekaj, i skontaktuj się z naszą kancelarią, której siedziba znajduje się w Krakowie!
Udostępnij :

Skomentuj

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly