ADWOKAT PIOTR FOJTIK Adwokat z ponad 10 letnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców, w tym pomocy w bieżącej działalności zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Adwokat reprezentował także Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w bieżącej działalności (poziom województwa). Posiada bogate doświadczenie we wsparciu Wojewody oraz Zarządu Województwa w walce z pandemią Corona Virusa SARS Cov 2.

Skontaktuj się

Rakowicka 10b/9, 31-511Kraków

Pon - Pt (9:00 - 17:00) Sobota ZAMKNIĘTE

Zadzwoń: + 48 500 838 828

Zobacz nas

Zawsze Cię wesprzemy, możesz skontaktować się z nami

Prawo obrotu wierzytelnościami

gallery2

Płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których kontrahent bądź opóźnia się z zapłatą należności, bądź w ogóle jej nie uiszcza.

W takim wypadku jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest przekazanie sprawy do profesjonalnej windykacji.

Kancelaria Prawna Fojtik działania na wszystkich etapach procesu dochodzenia należności: wezwaniu do zapłaty, kontakcie z dłużnikiem, negocjacjach warunków spłaty długu, postępowaniu sądowym, postępowaniu komorniczym etc.

Im szybsza decyzja wierzyciela, tym większa skuteczność działań.

Zabezpieczenie wierzytelności - Pomoc Kancelarii

Zabezpieczenia dają pewność, że dłużnik spłaci swoje zobowiązania. Czym one są?

Rozróżniamy dwa typy zabezpieczeń: rzeczowe i osobiste.

Te pierwsze dotyczą poszczególnych elementów majątku nie tylko osoby zainteresowanej, ale i osób trzecich. Drugie z kolei dotyczą samego dłużnika odpowiadającego całym swoim majątkiem.

W skład zabezpieczeń osobistych wchodzą m.in. Poręczania cywilne, weksle,
pełnomocnictwa.

Do zabezpieczeń rzeczowych wliczamy zastaw, hipotekę.

Zabezpieczenia to forma ochrony np. dla instytucji finansowej, która jak każda inna chce
zminimalizować ryzyko związane z brakiem odzyskania pieniędzy.

Restrukturyzacja zadłużenia - Kancelaria Prawna

W sytuacji, gdy osoba straciła z jakiegoś powodu płynność finansową, co w konsekwencji doprowadziło do problemów ze spłatą należności, na przykład kredytobiorca nie jest w stanie dalej spłacać swojego kredytu (opóźnia się w dokonywaniu płatności) na warunkach zawartych w umowie, może starać się o tak zwaną restrukturyzację swojego długu.

Restrukturyzacja zadłużenia to nic innego jak zmiana warunków, na jakich dług zostanie spłacony. Daje to przede wszystkim możliwość uniknięcia niewypłacalności.

Ponadto postępowanie restrukturyzacyjne pozwala przedsiębiorcom wyjść ze swoich problemów finansowych, dzięki czemu nie muszą ogłaszać upadłości swoich firm. Daje to komfort spłaty swoich należności i pozwala na wrócić na właściwe tory płynności finansowej.

Zniesienie współwłasności

Co kryje się pod pojęciem zniesienia współwłasności?

Współwłasność definiowana jest przez Art. 195 Kodeksu cywilnego. Mówi on, że własność tej sama rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

Jej zniesienie sprawia, że stosunek prawny rzeczy do współwłaścicieli zostaje wyłączony.

Można zatem podzielić daną rzecz, wyrównać udziały co do niej lub w przypadku, gdy rzeczy nie da się podzielić, przypisać ją do jednego właściciela, który przy tej okazji musi spłacić pozostałych.

Dokonuje się tego na dwa sposoby. Po pierwsze- u notariusza, najmniej czasochłonny
proces, jeśli współwłaściciele są w stanie się porozumieć, a samo zniesienie dochodzi do skutku przy zawarciu umowy notarialnej. Drugim sposobem jest postępowanie sądowe.

Nasza Kancelaria oferuje Klientom przeprowadzenie przez wszystkie etapy, od złożenia wniosku o zniesienie współwłasności, aż po samo jej zniesienie.

Tak. Udział w rozprawach jest równie ważną częścią prowadzenia sprawy co przygotowanie pisma procesowego skierowanego do sądu. Regułą jest zatem osobisty udział adwokata w każdej rozprawie.

W przypadkach szczególnych (np. choroby, urlopu, kolizji rozpraw) możliwe jest, iż na konkretnej rozprawie stawi się zastępca adwokata – inny adwokat, radca prawny lub aplikant. Zawsze jednak w takim przypadku jest to osoba obeznana z Państwa sprawą, dzięki czemu Państwa interesy są właściwie chronione.

Zdarza się, że osoba w trudnej sytuacji materialnej wymaga pomocy Kancelarii Adwokackiej – adwokata. W takim przypadku możliwe jest kilka rozwiązań :

– osoba taka może do Sądu, złożyć wniosek o zwolnienie jej z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i równolegle o przyznanie adwokata z urzędu. Co istotne możliwość taką posiada zarówno osoba inicjująca postępowanie – powód, bądź wnioskodawca w postępowaniu cywilnym, bądź osoba pozwana – uczestnik postępowania.

Składając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, należy wypełnić prawidłowo oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym – którego formularz Kancelaria Adwokacka udostępnia na swojej stronie w zakładce ” dla Klienta”

Składając wniosek o przyznanie adwokata z urzędu – strona ma prawo wskazać konkretnego pełnomocnika.

– rozwiązaniem takiej sytuacji, może być również zaznaczenie w umowie z adwokatem, iż ustalone wynagrodzenie zostanie opłacone  z odroczonym terminem, bądź w dogodnych ratach dla Klienta.

Nie. Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej „niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy”. Można natomiast umówić się, iż część wynagrodzenia adwokata będzie płatna w przypadku wygrania sprawy. Jest to tzw. „premia za sukces” i kancelaria w niektórych sprawach ją stosuje.

Tak. Jeśli życzą sobie Państwo wyłącznie przygotowania pisma procesowego istnieje taka możliwość. Mimo, że pismo takie nie zostanie podpisane przez adwokata, to ponosi on pełną odpowiedzialność prawną za jego treść.

To zależy od rodzaju Państwa sprawy. Jeśli mają Państwo wątpliwości to na pewno lepiej zabrać więcej dokumentów niż mniej albowiem brakujące dokumenty mogą okazać się konieczne dla prawidłowej oceny Państwa sytuacji prawnej. Oczywiście nie ma przeszkód, aby po zakończonym spotkaniu przesłać skany dokumentów na adres mailowy kancelarii. Opóźni to jednak udzielenie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly