ADWOKAT PIOTR FOJTIK Adwokat z ponad 10 letnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców, w tym pomocy w bieżącej działalności zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Adwokat reprezentował także Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w bieżącej działalności (poziom województwa). Posiada bogate doświadczenie we wsparciu Wojewody oraz Zarządu Województwa w walce z pandemią Corona Virusa SARS Cov 2.

Skontaktuj się

Rakowicka 10b/9, 31-511Kraków

Pon - Pt (9:00 - 17:00) Sobota ZAMKNIĘTE

Zadzwoń: + 48 500 838 828

Zobacz nas

Zawsze Cię wesprzemy, możesz skontaktować się z nami

Ochrona danych osobowych i odpowiedzialność zarządu

blog_single2

Ochrona danych dla bezpieczeństwa i skuteczności biznesu

Specjalizujemy się w kompleksowym wdrażaniu wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i pełnieniu funkcji inspektora ochrony danych (IOD)

Czy masz obawy związane z ochroną danych osobowych w swojej organizacji?

Pomagamy w zrozumieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO) i podjęciu odpowiednich kroków w celu zapewnienia zgodności z najnowszymi standardami ochrony danych osobowych. Nasze usługi kierujemy do podmiotów działających na rynku polskim i europejskim, zarówno instytucji administracji publicznej, jak i podmiotów prywatnych

Czy zabezpieczyłeś już firmowe dane przed kradzieżą, sfałszowaniem lub usunięciem?

Tak. Udział w rozprawach jest równie ważną częścią prowadzenia sprawy co przygotowanie pisma procesowego skierowanego do sądu. Regułą jest zatem osobisty udział adwokata w każdej rozprawie.

W przypadkach szczególnych (np. choroby, urlopu, kolizji rozpraw) możliwe jest, iż na konkretnej rozprawie stawi się zastępca adwokata – inny adwokat, radca prawny lub aplikant. Zawsze jednak w takim przypadku jest to osoba obeznana z Państwa sprawą, dzięki czemu Państwa interesy są właściwie chronione.

Zdarza się, że osoba w trudnej sytuacji materialnej wymaga pomocy Kancelarii Adwokackiej – adwokata. W takim przypadku możliwe jest kilka rozwiązań :

– osoba taka może do Sądu, złożyć wniosek o zwolnienie jej z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i równolegle o przyznanie adwokata z urzędu. Co istotne możliwość taką posiada zarówno osoba inicjująca postępowanie – powód, bądź wnioskodawca w postępowaniu cywilnym, bądź osoba pozwana – uczestnik postępowania.

Składając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, należy wypełnić prawidłowo oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym – którego formularz Kancelaria Adwokacka udostępnia na swojej stronie w zakładce ” dla Klienta”

Składając wniosek o przyznanie adwokata z urzędu – strona ma prawo wskazać konkretnego pełnomocnika.

– rozwiązaniem takiej sytuacji, może być również zaznaczenie w umowie z adwokatem, iż ustalone wynagrodzenie zostanie opłacone  z odroczonym terminem, bądź w dogodnych ratach dla Klienta.

Nie. Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej „niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy”. Można natomiast umówić się, iż część wynagrodzenia adwokata będzie płatna w przypadku wygrania sprawy. Jest to tzw. „premia za sukces” i kancelaria w niektórych sprawach ją stosuje.

Tak. Jeśli życzą sobie Państwo wyłącznie przygotowania pisma procesowego istnieje taka możliwość. Mimo, że pismo takie nie zostanie podpisane przez adwokata, to ponosi on pełną odpowiedzialność prawną za jego treść.

To zależy od rodzaju Państwa sprawy. Jeśli mają Państwo wątpliwości to na pewno lepiej zabrać więcej dokumentów niż mniej albowiem brakujące dokumenty mogą okazać się konieczne dla prawidłowej oceny Państwa sytuacji prawnej. Oczywiście nie ma przeszkód, aby po zakończonym spotkaniu przesłać skany dokumentów na adres mailowy kancelarii. Opóźni to jednak udzielenie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Odpowiedzialność członka zarządu - pomoc prawnika w biznesie

Według opinii naszych klientów „dobry radca prawny” lub adwokat to osoba, która sumiennie wykonuje czynności i jest w stanie poprowadzić swojego klienta przez wiele spraw, które mogą
pojawiać się, gdy ten przestaje pełnić funkcje w zarządzie spółki. Krakowska Kancelaria Prawna Fojtik
wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, zbierając przez wiele lat doświadczenie, prowadząc szereg
spraw na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez nabyte w tym czasie doświadczenie
jesteśmy w stanie skrupulatnie poprowadzić klienta, przez różnego rodzaju problematykę związaną
między innymi z reprezentacją przed Urzędem Skarbowym, zwłaszcza w momencie analizy
poprawności działalności podatkowej przedsiębiorstwa.

Urząd skarbowy może zjawić się u kogoś nawet kilka lat po jego odejściu od pełnienia funkcji w
zarządzie spółki i zażądać przedstawienia pełnej dokumentacji z tego okresu, przedstawiając tym
samym widmo pociągnięcia do odpowiedzialności osobistej jako byłego członka zarządu w spółce z
o.o.

Co może zrobić były członek zarządu, aby nie można było mu przypisać odpowiedzialności finansowej za zobowiązania spółki?

Sytuacja spółki

Najważniejszą kwestią jest wykazanie tego, jaka była sytuacja spółki w momencie, gdy dana osoba przestała pełnić funkcja członka zarządu. Czy spółka była wypłacalna, czy nie?

Niewypłacalność to stan braku uregulowania wymagalnych należności spółki, który powoduje obowiązki po stronie członka zarządu, aby uwolnić się od ustawowej i pomocniczej zarazem odpowiedzialności a polegające np. na złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w ustawowo zakreślonym terminie. Należy zatem zabezpieczyć dokumentacje wskazującą na stan finansów spółki w dniu odwołania w sposób szczegółowy!

Niewypłacalność spółki

Druga kwestia do wykazania dowodowo, to udowodnienie, że stan niewypłacalności spółki powstał w okresie pełnienia funkcji przez inną osobę, wykonującą obowiązki, które zostały przekazane w momencie objęcia stanowiska. To może być trudne, zwłaszcza gdy już nie ma kontaktu ze władzami spółki.

Skutki niewykazania obowiązkowych kwestii

radca prawny Kraków odpowiedzialność zarządu

Radca Prawny

Odpowiedzialność zarządu

Jeżeli nie wykażemy powyższych aspektów, US nie zrobi tego za nas i może przypisać nam odpowiedzialność nawet, pomimo że jest to wina innego członka zarządu tylko dlatego, że nie mamy niezbędnych dowodów. Były członek zarządu może zwracać się do byłych dostawców o duplikaty FV względnie wykazywać korzystny stan finansów spółki rozumiany jako brak zaległości publicznych i prywatnych.

Należy zatem pamiętać, że skrupulatny model zapewnienia prewencyjnej ochrony członka zarządu spółki przed rozpoczęciem kontroli, to najlepsze co można zrobić, aby uniknąć kłopotów w przyszłości, zwłaszcza gdy kontakt ze spółką może okazać się niemożliwy.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly